From microalgae in nature to

 

industrial biomass production with

 

Accordion Bioreactors

HVORFOR MIKROALGER?

   

 

Hva er mikroalger?

Mikroalger er encellede organismer som lever i ferskvann eller saltvann, fra tropiske hav til polare hav, fra hete kilder til snø. Mikroalger er ikke tang og tare.

Mikroalger kan leve på sollys, som planter, eller på organisk material, som dyr. Fotosyntetiske mikroalger omdanner sollys og CO2 til verdifulle ingredienser.

Produksjon av mikroalger som ingrediens til mat, kosttilskudd, fôr og kosmetikk er byggesteiner på veien mot et grønnere samfunn.

Snart kan mikroalger dyrkes lønnsomt for å utvinne grønne kjemikalier, bio-drivstoff, samt rense vann og avløp.


Mikroalger 

  • har langt høyere produktivitet enn andre planter

  • har et enormt mangfold, fra hvor de vokser til produktene de kan lage

  • er den naturlige og opprinnelige kilden til mange stoffer som omega 3 og astaxanthin
  • er bærekraftig og har ingen kvoter eller fangstbegrensninger

Mikroalger er del av et grønnere samfunn i Norge, og vår teknologi sikrer effektiv og industriell produksjon med lave kostnader.

 

Hvorfor i Norge?

 

Mikroalger trenger rent vann og fornybar energi - dette har Norge rikelig av!

Mikroalger, hav og sjømat henger tett sammen - her har Norge stor kompetanse!

 

 

 

 

 

 

                                                  


Gå til toppen...