From microalgae in nature to

 

industrial biomass production with

 

Accordion Bioreactors

OM BIOPHARMIA OG VÅR HISTORIE

 

Biopharmia fokuserer på kommersialisering av vår teknologi for produksjon av mikroalger, og har som mål å bygge et produksjonsanlegg i Norge basert på vår teknologi.

Biopharmia samarbeider tett med University of Arizona og professor Joel Cuello, Bougues i England, m.fl.

Vi har utviklet vår teknologi i eget anlegg i Arizona i samarbeid med University of Arizona, m.fl., siden 2010 og produsert mange hundre kilo algebiomasse.

 

 

 

VÅR HISTORIE:
 

2005: Startet med å utvikle produkter fra beta-glukaner, også fra mikroalger. Eng:  Startet development of products from beta-glucans, included miroalgae. 

 

2009: Biopharmia stiftet. F&U med Accordion fortsetter og videreutvikles

2011: Accordion patentsøknad innvilget

2011: Test av biomasse produsert i Accordion hos norsk produsent av landbruksfôr, samt samarbeid med norsk universitet

2012: Test av biomasse produsert i Accordion hos norsk produsent av omega 3

         IFE Venture investerer i Biopharmia og kjøper ca 10% av selskapet

2014: Søknad om 2 nye patenter for produksjon av heterotrofe og fototrofe alger. Ny patent for produksjon av fosfor fra

          bergarter

 

2015: Mulighetsstudie av etablering av produksjon ved Esval Miljøpark, med støtte fra Regionale   

         Forskningsfondet  

         Kommersialisering begynner

         Signert intensjonsavtale med ledende norsk produsent om kosttilskudd om levering av to typer  

         algebiomasse

 

2016: Serie A finansiering av m.a. anlegg i Norge

         Accordion støttes av EUs H2020 SMB programm, fase 1 kontrakt nr. 744643

 

 

VÅR VISJON:

 

Biopharmia er fundamentet i en ny bærekraftig industri bygget på mikroalger. Vår forskning, utvikling og vår teknologi "make a difference", og vi bidrar med løsninger til globale utfordringer.

 

 

 

VÅRE PARTNERE:

 

 

University of Arizona, Tucson

 

 

 

 

 

TEAMET:

 

 

 
  Joel  Cuello Arne Råheim Roald Flo
 

Professor ved

University of Arizona

Pensjonert vise direktør

ved IFE. Spesielt inte-

ressert i IP og nærings-

stoffer til storskala pro-

duksjon av alger

Gründer og styreleder

 

 

 


Gå til toppen...