From microalgae in nature to

 

industrial biomass production with

 

Accordion Bioreactors

VÅR ACCORDION TEKNOLOGI - MED STØTTE AV EU HORIZON 2020


 

Med utgangspunkt i en dyp forståelse for algenes naturlige miljø, har vi i samarbeid med University of Arizona, utviklet, testet, samt produsert fra, et reaktorsystem, Accordion, basert på enkle, industrielle komponenter. Biopharmia har eksklusiv enerett world wide til resultatet - den patenterte Accordion teknologien.


 

                     

  

 


Accordion systemet er lukket, modulært, enkelt og robust å skalere opp. Det har lave driftskostnader gjennom å være meget energieffektivt og produktivt.
 

Typisk trengs 20 W/m3 medium for løpende produksjon. Investeringskostnadene er lave gjennom m.a. valg av materialer med lav kostnad og industrielle komponenter. Det trengs ikke pumper for å drifte den løpende produksjonen. 

Accordion gir algene optimale betingelser for tilvekst, og dermed oppnås høy produktivitet. Fouling har aldri oppstått, hvilket bidrar til den høye kvaliteten på biomassen.

 

 

Accordions fordeler:

 •   Lukket, modulært, enkelt og robust å skalere
 •   Lave driftskostnader, ingen sirkulasjonspumper
 •   Lave investeringskostnader gjennom enkle materialer
 •   Optimal produktivitet gjennom høy gassutveksling og lave skjærekrefter
 •   Samme reaktor kan brukes for å lage inokulum som i produksjonen
 •   Kan produsere heterotroft, fototroft og miksotroft

 

Resultater oppnådd ved drift av Accordion:

 • Accordion reaktorer har vært i drift i 6 år med kontinuerlig utvikling og effetivisering av teknologien

 • Produksjon er kjørt i 8 parallelle Accordion gjennom 3 år med 6 ulike arter mikroalger, med opp til 6 måneders kontinuerlig drift for noen arter. Totalt er ca 1,5 tonn biomasse produsert

 • Alle algearter hadde betydelig høyere produktivitet i Accordion enn rapportert i litteraturen, og konsistent produksjon og kvalitet
 • Ingen problemer med fouling eller kollaps av kulturen
 • Driftserfaringen gir dokumentert grunnlag for beregning av opex, capex og produktivitet

 

Accordion støttes av EUs H2020 SMB programm, fase 1 kontrakt nr. 744643

 

SE FILMEN OM ACCORDION BIOREAKTORER: 

 


Gå til toppen...