From microalgae in nature to

 

industrial biomass production with

 

Accordion Bioreactors

VELKOMMEN TIL BIOPHARMIA AS

 

Fremtiden er grønn og mikroalger er uewrz en viktig byggestein i et mere bærekraftig samfunn.

 

Biopharmias bidrag til å nå dette målet er Accordion bioreaktor, en effektiv plattform for produksjon av mikroalger i industriell skala.

 

Accordion bioreaktorer er utviklet i samarbeid med University of Arizona, et av verdens ledende forskningsmiljøer for mikroalger.

 

Biopharmia kommersialiserer nå vår patenterte teknologi gjennom å bygge opp egen produksjon av biomasse og gjennom installasjoner av vår teknologi globalt.